DIŞ CEPHE NEDİR?

Dış Cephe: Binaların yüzeylerinin her biri, özellikle bina ön yüzüne dik doğrultuda sonsuza bakılan görüş olarak tanımlanmaktadır. Mimari olarak görünüş anlamında da kullanılır.

İnsanlar yaşadığı çevrenin etkilerinden dolayı ilk zamanlarda doğada hazır bulunan mağaralarda yaşamış, toprak ve kayaları oyarak kendilerine yaşam alanları oluşturmuştur. Zamanla üzerlerini örterek çatılar elde etmiş, çeşitli ihtiyaçlarından dolayı duvarlar vasıtası ile odalar oluşturmuş ve kendi yaşamlarına uygun mekanlar haline getirmiştir.

İnsan, doğası gereği dış ortamdan soyutlanamamış, yukarıda bahsettiğimiz yapılarda da dış ortamdan soyutlanmamış, zamanla bu yapılarda boşluklar açarak yaşamını kitlelerine açmış, dış cephenin ilk örneklerini oluşturmuşlardır. Bu yansımalar zamanla gelişmiş, çeşitlenmiş, renklenmiş ve mimari akımları oluşturmuşlardır. İster şehirde, ister  kırsalda olsun her bina dış görünüşü ile algılanır, teknik olarak yapının kabuğu olan dış cephe, mimari anlayış ve mühendislik tekniklerine göre gelişmiş ve bugünlere kadar gelmiştir.

GÜNÜMÜZDE DIŞ CEPHE

Gününüzde cephe kavramı içten dışa doğru gelişen yaşamın kendisinden çıkan bir sonuçtur. Gelişen bilim, teknoloji ve tekniklerle birlikte dış cephe malzemelerinin ve mimarinin de gelişimiyle eski dış cephe anlayışı kalmamıştır. Günümüzde en geçerli cephe anlayışı, kolay uygulanabilen, ekonomik, tüm ihtiyaçları karşılayabilen giydirme cepheler dir. Yeni binalar için kolay uygulanabilen bu sistem eski binalar için zahmetli ve maliyetli bir işlemdir. Eski binalar için en yaygın, kolay uygulanabilen ve ekonomik çözüm dış cephe mantolama uygulamasıdır. Giydirme dış cepheler gibi bina dış kabuğunun çeşitli malzemeler ile sarılması tekniğine dayanır. Binaların hem ısı yalıtımı hem de su yalıtımı ihtiyaçlarını karşılar. Görsel uygulamalar ile birlikte estetik görünüm de sağlar.

Bizler istesek de istemesek de içinde yaşadığımız yapılar dışarıdan görünür, binalar sadece barınma ihtiyacını karşılamak için kullanılmamalı aynı zamanda görsel ihtiyaçlarımızı da karşılamalıdır. Güney Yapı olarak yılların bilgi birikimi ve bu bilinçle birlikte, binaların tüm cephe ihtiyaçlarını karşılayıp  binalarımıza ve yaşadığım çevreye değer katacak projeler gerçekleştirmektedir.